At engagere medarbejdere når verden er usikker

Alle ledere ved at have engagerede medarbejdere er væsentligt for virksomheden. Når verden er usikker, kan det imidlertid være svært at bevare engagementet. Som leder er man påvirket, og oplevelser i hverdagen, nyheder på TV og historier fra kunderne påvirker ofte medarbejderne i en uheldig retning. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at holde medarbejderne engagerede.

Forstå hvad der engagere den enkelte
En medarbejders engagement er en personlig sag. Vi er alle forskellige, har forskellige behov og dermed er det forskelligt, hvad der engagerer.

Derfor er det væsentligt, at lederen forstår den enkelte medarbejder samt hans/hendes situation og behov og herudfra gennemføre indsatser indenfor de 4 forskellige områder, som skemaet viser:

Engagement

Vi anbefaler, at lederen laver en lille analyse af den enkelte medarbejder, som berører områder som:

  • Private forhold: Økonomi, børn, civilstand, tidsmæssig fleksibilitet, aktiviteter i fritiden
  • Personlighed: Værdier, holdninger, adfærd, motivationsfaktorer
  • Jobbet: Ambition, udviklingsønsker, faglighed, færdighed, kompetence

Baseret på dette klarlægges, hvad der kan gøres for den konkrete medarbejder for at forbedre engagementet. 2 eksempler:

  • Kort analyse: Hanne bor alene, har en god økonomi og er målrettet og ambitiøs mht. at få en lederstilling på sigt:
    Lederens indsats: Hanne gives ekstra udfordringer og ekstra opgaver. Forventningen om en ekstra indsats i en periode afstemmes, samtidig med at muligheden for at få ledelsesansvar, når der er bedre økonomiske vilkår, aftales.
  • Kort analyse: Jens er gift og har 2 små børn. Økonomien hænger sammen, men tid til børnene er vigtig. Sikkerhed for ansættelse er vigtigt for Jens.
  • Lederens indsats: Jens tilbydes fleksibel arbejdstid og mulighed for en hjemmearbejdsplads, så arbejdet kan tilpasses familielivet. Forventningerne om en ekstra arbejdsindsats i en periode afstemmes med en klar aftale om, at når økonomien normaliseres kommer arbejdstiden tilbage på 37 timer.

I alle tilfælde vil det være vigtigt, at lederen er tættere på medarbejderne i en sådan situation. Ved at følge deres reaktioner på information, deres udmeldinger – eller mangel på samme og deres arbejdsindsats vil lederen løbende kunne få et billede af medarbejderens engagement, og lederen vil få mulighed for at handle på, hvad han ser.

Har du brug for inspiration til at engagere dine medarbejdere, kan du kontakte os på kontakt@insourze.com eller tlf. 3049 2272.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen