Bliv en attraktiv arbejdsplads med employer branding

Det er måske ikke et stort problem lige nu, men indenfor kort til vil mange virksomheder have udfordringer med at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Gode lønninger og spændende arbejdsopgaver er ikke nok til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Mange medarbejdere ønsker at arbejde for en virksomhed, de kan være stolt af, og som giver muligheder for udvikling i takt medarbejderens ønsker og behov. Derfor kan det være vigtigt at skabe et employer brand, så man skiller sig ud fra virksomheder, som ønsker den samme arbejdskraft.

Ledelsen skal gå forrest
For at udvikle et stærkt employer brand er det først og fremmest afgørende, at ledelsen bakker op og er med i hele processen. Desuden er det vigtigt at anerkende, at employer branding er et langsigtet værktøj, som ikke løser problemer her og nu.

Er din virksomhed en attraktiv arbejdsplads?
I udviklingen af en employer branding strategi skal virksomhedens ledelse turde være selvkritisk. Eksempelvis overfor om virksomheden er en attraktiv arbejdsplads. Og ligeledes om virksomheden har medarbejdere, som kan være med til at løfte forretningsstrategien.

Udvikling af en employer branding strategi
Ud fra selvevalueringen udvikles en vision for virksomheden som arbejdsplads. Det er afgørende, at virksomheden er realistisk og ikke forsøger at oversælge sig selv og mulighederne på arbejdspladsen. Visionen skal ligge til grund for employer branding strategien. Og man skal være opmærksom på, at begge skal understøtte den forretningsmæssige vision og strategi.
Selvom det kan lyde indviklet og omfattende, så behøver det dog ikke være det.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng imellem virkeligheden, og det man signalerer overfor omverdenen – ellers vil virksomheden fremstå som utroværdig. Derfor skal der ses på de forskelle og ligheder, der er mellem virksomhedens identitet (medarbejdernes opfattelse), image (omverdenens opfattelse) og profil (ledelsens opfattelse). Lighederne er vigtige for, at man kan tale om et employer brand. Dvs. virksomheden måske på nogle punkter skal arbejde med at påvirke den reelle opfattelse af virksomheden i retning af virksomhedens ønske. Når strategien er fastlagt, kan virksomheden begynde at udføre employer branding.

Start employer branding internt
Vi anbefaler, at virksomheder starter implementeringen af deres employer brand internt med eksisterende medarbejdere. De afgørende fordele herved er:

  • Medarbejderne får bevidsthed om arbejdspladsen, som de ikke nødvendigvis havde tidligere. Det kan skabe større arbejdsglæde og loyalitet.
  • Glade medarbejdere er gode ambassadører. Det kan betyde, at budskabet om den gode arbejdsplads rammer potentielle medarbejdere. Det virker mere troværdigt.
  • Det er lettere og billigere at fastholde de gode medarbejdere frem for at påbegynde en ressourcekrævende og omkostningstung rekruttering.

Employer branding er for mange virksomheder et attraktivt redskab til at stræbe mod succes, men det er bestemt ikke et let redskab at anvende. Dog kan anvendelsen forbedre virksomhedens evne til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som i sidste ende kan have en forretningsmæssig betydning.

Ønsker du mere inspiration, kan du kontakte os på kontakt@insourze.com.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen