Den gode leders egenskaber og betydning

Lederens store betydning
Som virksomhedsleder har man en stor indflydelse på virksomhedens ve og vel. Man har bl.a. del i sine medarbejderes engagement og effektivitet. Er du en god leder, vil det afspejle sig positivt på virksomhedens bundlinje. Nogle ledere har den opfattelse, at løn er en motivationsfaktor, men for de fleste mennesker er det at have en god leder vigtigere end lønnen.

Hvad er en god leder?
Nogle af de vigtigste kvaliteter hos den gode leder er:

  • Humor
  • Engagement
  • Kunne synliggøre virksomhedens vision og mål
  • Kunne uddelegere ansvar og give plads
  • Have øje for udvikling

Humor
Humor er en af de vigtigste styrker hos den gode leder, som er med til at sikre de ansattes uforbeholden loyalitet. Humor udviser, at lederen ikke tager sig selv for højtidelig. Samtidig er det et redskab til at komme igennem med sine ønsker og krav på en god og menneskelig måde. Det er på arbejdspladser med et godt internt klima, at de bedste resultater skabes.

Engagement
Engagement smitter ligesom humor. Lederen skal derfor med sit smittende engagement være forgangsmanden, der viser vejen for sine medarbejdere. Lederen skal med sit engagement, give medarbejderne endnu mere lyst til at gøre en forskel.

Synliggøre virksomhedens vision og mål
En god leder er i stand til at motivere sine ansatte ved at dele virksomhedens vision og mål og gøre det tydeligt, hvor den enkelte passer ind. Dette medvirker til, at alle medarbejdere bliver ledet og motiveret i én fælles retning.

Uddelegere ansvar og give plads
En vigtig kvalitet hos en leder er at kunne uddelegere ansvar og give plads til andre. Som leder kan man bremse virksomhedens udvikling, hvis man ikke slipper grebet og giver plads til, at andre kan komme til. Lederen skal så holde fokus på sin egen opgave, nemlig at styre virksomheden/afdelingen imod overordnede mål.
Mange ejerledere har svært ved dette, idet deres evne til at udføre alle opgaver selv, netop er en styrke i virksomhedens første leveår. De må erkende, at de ikke alene besidder alle de evner, det kræver at føre virksomheden succesfuldt videre.

Øje for udvikling
En god leder har fokus på den enkeltes udviling – inklusiv sin egen. Denne egenskab er vigtig, således virksomheden ikke går glip af de positive resultater, faglig og personlig udvikling vil medføre. Det er mennesker, der skaber økonomi, og ikke økonomi der skaber mennesker.

Lederen har stor indflydelse på medarbejdernes dagligdag og trivsel, og derfor er det vigtigt at have fokus på godt lederskab. Glade medarbejdere er lig med gode ambassadører, som har betydning for virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejdernes trivsel vil ligeledes blive bemærket af virksomhedens samarbejdspartnere og kunder og styrke kundetilfredsheden. At have fokus på godt lederskab er derfor i alles interesse.

Kontakt os for yderligere information 3049 2272 eller klik her

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen