Få effektive medarbejdere – til fælles bedste

Som leder skal man sørge for, at de aftalte mål nås med så få ressourcer som muligt. Vores erfaring og undersøgelse blandt en række virksomheder viser, at vi ikke kun skal have fokus på at skabe engagerede medarbejdere, men også på at opgaver løses rigtigt og samtidig stille krav til medarbejdernes indsats.

Ledere skal arbejde med følgende 3 væsentlige faktorer for at sikre effektive medarbejdere:

  • Kompetence: At løse de rigtige opgaver – rigtigt. (At kunne)
  • Engagement: At gøre en helhjertet indsats med stor energi (At ville)
  • Krav: At være en del af virksomheden og dens normsæt (At skulle)

At kunne
For virksomheden er det vigtigt, at medarbejderne er gode til at løse deres opgaver, altså at de er fagligt kompetente. Samtidig skal de bruge tiden på det rigtige. Energien skal bruges på det, som skaber værdi og sammenhæng i virksomheden som helhed.

At ville
Medarbejderne skal ligeledes løse opgaverne med engagement, og lægge den fornødne energi i arbejdet. Desværre er det meget forskelligt, hvad der skaber engagement hos den enkelte medarbejder, hvilket stiller store krav til medarbejderens nærmeste leder.

At skulle
På samme måde er det vigtig, at medarbejderne arbejder loyalt for virksomheden. De skal kunne indordne sig under de rammer, der er i virksomheden og indgå i de sociale relationer. De skal dog naturligvis foreslå ændringer, hvis noget er uhensigtsmæssigt.

Vores anbefalinger
Vi anbefaler, at lederen afstemmer forventningerne til den enkelte medarbejder – og at det klarlægges, hvad medarbejderen har behov for, for at fungere godt både på jobbet og privat. De væsentligste som bør gøres:

  • Definer de generelle forventninger til medarbejderne, ved at fastlægge f.eks. værdier, politikker, procedurer og saml dette i en personalehåndbog.
  • Definer specifikke forventninger til den enkelte medarbejder og vær opmærksom på medarbejderne i dagligdagen. Løses opgaverne godt nok? Løses de rigtige opgaver? Trives medarbejderen, og udviser vedkommende engagement? Lever medarbejderen op til værdier, politikker og procedurer?
    Opfølgning skal ske løbende, men det er vigtigt at have tid til en længere konstruktiv dialog 1-2 gange om året f.eks. i form af en MU-samtale.
  • Hav ved opfølgning fokus på alle 3 områder (kunne, ville, skulle), og vær opmærksom på, at det lige så vel kan være lederen som medarbejderen, der skal lave tilpasninger for at opnå ønskede forandringer.
  • Forbered rekruttering af nye medarbejdere, så forventningen til faglighed og personlighed er 100% på plads. Kommuniker disse forventninger klart i rekrutteringsprocessen.

Iværksætter lederen dette, vil de være godt på vej til at øge medarbejderens kvalitet og engagement og dermed effektiviteten – til fælles bedste.

Ønsker du yderligere information så kontakt os på tlf: 3049 2272 eller klik her

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen