Hvordan får vi engagementet tilbage?

Mange virksomhedsledere føler et stort ansvar for virksomheden – især hvis de er ejere. De går foran, arbejder mange timer, forsøger hele tiden at tænke fremad og finde de løsninger, som er bedst på længere sigt.

I den seneste tid har jeg fra flere ledere hørt, at det er svært at få medarbejderne til at yde en tilsvarende indsats. Deres engagement er ikke så stort, som det tidligere har været, og de har måske en tendens til at være skeptiske og negative.

To væsentlige årsager kan være:

 • Fra positiv motivation til frygt
  I mange virksomheder er stemningen vendt. År tilbage var visioner, drømme og udvikling i centrum, hvorimod der de sidste år har været fokus på at skære ned, skære til og på alle måder beskytte virksomheden mod farer i omverdenen.
  Et sådant skift betyder ofte, at mange medarbejdere vil arbejde hårdt for at sikre både sig selv og virksomheden. Men denne motivationsfaktor aftager med tiden aftage, mens negativitet og kritik af andre tager over.
 • Nogle er bare mere nervøse
  Mennesker er forskellige, hvilket bl.a. viser sig når en personprofil udarbejdes. Især under pres kommer forskellene klart frem, og mange føler sig presset, når omverdenen er usikker ..
  Nogle mennesker fungerer bedst i venlige og harmoniske omgivelser, hvor forandringerne er kendte og gerne små og få, og hvor kommunikationen er positiv og hensynstagende. Når dette ikke kan opnås, skabes der utryghed, tilbageholdenhed og for nogen frygt.

Som ansvarlig for Ledelse eller HR i virksomheden anbefaler jeg:

 • Hav fokus på hvad der kommunikeres
  Ikke alle informationer er nødvendige for alle, og en del information skaber støj og usikkerhed.
 • Hav fokus på hvordan der kommunikeres
  Den samme information kan præsenteres på mange forskellige måder. Det er vigtigt at lederen signalerer, at der er overblik over situationen og truffet beslutninger, som vil skabe en positiv fremtidig situation.
 • Hav kontakt til den enkelte
  Forstå den enkelte medarbejder, og hvad der er vigtigt. Forstå hvad der evt. bekymrer, og hvad der skal til, for at fjerne bekymringen. En personlig dialog giver mulighed for en mere målrettet kommunikation
 • Vær åben for hjælp
  De fleste vil gerne hjælpe, hvis de kan – og hvis de får lov. Vær derfor åben for hjælp i form af en ekstra indsats, nye ideer eller andet den enkelte kan byde ind med. Der er ikke noget så demotiverende, som ikke at få lov at hjælpe.
 • Gå foran
  Vis vejen ved at handle i overensstemmelse med det du siger.

Brug disse råd til at få dine medarbejdere til at være positive og engagerede.

 

Har du brug for inspiration, så dine medarbejdere yder en ekstra indsats, kan du kontakte Kim Møller Rasmussen på kmr@insourze.com eller tlf.: 3049 2272.

 

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen