Hvordan rekrutterer du de rigtige medarbejdere?

Traditionelt set løses rekruttering i faste pakker kaldet fx Search & Selection, Head hunting, Screening eller bare rekruttering. En sådan traditionel pakke er dog ofte ikke en fordel. Rekruttering af mennesker er ikke en standardvare. Hos InSourze er vi af den overbevisning, at en effektiv og succesfuld rekruttering skal skræddersys til den enkelte virksomheds situation og behov.

Et forkert valg kan koste dyrt
Alle virksomheder er afhængige af, at deres medarbejdere skaber værdi. Specielt for mindre og mellemstore virksomheder kan det være afgørende at få ansat den rigtige kandidat i første omgang. Undersøgelser har vist, at det kan koste 250.000 kr. eller mere at lave en fejlrekruttering. Hertil kommer de mange ærgelser.

For at få ansat den rigtige medarbejder anbefaler vi, at virksomheder specielt fokuserer på tre ting: At tiltrække de bedste kandidater, have et klart billede af kandidatens personlighed og sætte selve rekrutteringsprocessen i højsædet.

Tiltrækning af de bedste kandidater
P.t. er det ikke så svært at tiltrække ansøgere. De fleste får mange ansøgninger – nogle gange 100 eller flere. Det er derfor vigtigt at være målrette i sin annoncering og søgning. Teksten skal skrives, så de rigtige kandidater  tiltrækkes, og de øvrige skal sorterer sig selv fra. Endvidere kan det anbefales at skabe et godt image omkring virksomheden. Præsentationen i stillingsannoncen og virksomhedens hjemmeside er umiddelbart vigtige. Mere langsigtet skal der arbejdes på et godt image for virksomheden i branchen, dygtige ledere, udvikling af medarbejderne og god behandling af medarbejdere, som skal forlade virksomheden.

Kandidatens personlighed
Det er naturligt at fokusere på ansøgerens faglige kvalifikationer, men det er meget vigtigt også at fokusere på personlighed. Kvalifikationer kan tillæres, men det kan være rigtig svært at ændre på personligheden. Det er derfor vigtigt, at gøre sig bevidst, hvilken adfærd og værdier der matcher stillingen og ikke mindst passer til virksomheden. Det gøres ved, at en profil af den ønskede personlighed fastlægges inden rekrutteringen igangsættes. Stillingsannoncen og de valgte spørgsmål under interviews målrettes mod netop den personlighed, der ønskes.
Vi anbefaler, at supplere egen vurdering med en personprofil, som giver et godt udgangspunkt for at drøfte personlighed med kandidaterne. Hos os anvender vi e-stimate Adfærdsprofil, som er velegnet til dette formål.

En god rekrutteringsproces – er forskellig fra gang til gang
Vi anbefaler, at rekruttering ikke foregår tilfældigt fra gang til gang, men at der laves en procedure, som følges. Den skal være praktisk orienteret, men dog indeholde det nødvendige. Proceduren bør være forskellig alt efter typen af medarbejder, der søges.
I den enkelte rekrutteringssag bør en person i virksomheden udpeges til tovholder. Det er vigtigt, at processen kører uden problemer, og f.eks. at alle ansøgere får bekræftelse på modtaget ansøgning og senere information om det endelige resultat af rekrutteringen.
De som vurderer ansøgerne bør have godt kendskab til stillingen og kravene til kandidaterne, og det er vigtigt, at de gør sig umage i processen. Det kan ofte være en fordel at give dem træning i at gennemføre en rekruttering professionelt. Der er desværre mange eksempler på, at dårlige interviews giver dårlige rekrutteringer. Vi anbefaler, at min. 2 personer har mødt kandidaterne for at få en bredere vurdering.

Alt for ofte er der ikke tålmodighed til at finde den rigtige kandidat. Hvis den rette ikke er blandt de udvalgte kandidater, skal virksomheden ikke nøjes med det næstbedste. Her anbefaler vi, at virksomheden starter processen forfra – i sidste ende sparer det betydelige omkostninger. Derfor: Er du i tvivl, så skal du gøre det nødvendige for, at tvivlen forsvinder, eller også skal du finde en anden kandidat.

Opnå bedre rekruttering
Ønsker du vores hjælp til at skabe større sikkerhed for at ansætte den rigtige medarbejder, så kan du her læse mere om, hvordan vi griber rekruttering an.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 3049 2272 eller klik her.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen