Læring og innovation er væsentligt for overlevelse

Vores væsentligste råvare i Danmark er os selv, og vi er ret dyre i forhold til, hvad der betales af timelønninger andre steder i verden. Derfor må vi være bedre til at skabe værdi pr. time, end de er andre steder i verden. Det betyder ikke, at vi skal arbejde hurtigere, men frem for alt at vi er istand til at skabe innovation ved at lære og ved at bruge det lærte til at forbedre.

Skab en kultur med fælles ansvar for læring
Så udfordringen for mange virksomheder er at skabe en kultur, hvor alle tager ansvar for at lære og for at bruge det, de har lært til at forbedre. Det være sig forbedring af rutiner, stoppe med at udføre opgaver som ikke giver værdi eller f.eks. at foreslå ændringer i virksomhedens strategi.

Lederen skal gå forrest
Den første forudsætning for at skabe en sådan kultur er, at lederen går foran. Medarbejderne har brug for en rollemodel, som viser hvordan ”den rigtige” adfærd skal være, og som reagerer, når nogen afviger fra den ønskede adfærd.

Der skal være plads til at lære
Dernæst kræver det, at der er plads til at lære. Der skal være imødekommenhed overfor alle forslag og ændringer i adfærd. En positiv feedback for initiativer er væsentlig, også selvom andre ikke er 100% enige i den ændring, som foreslås. Et forslag skal skabe udgangspunkt for en konstruktiv dialog og ikke bruges til at rakke andre ned. Det, at der skabes dialog og fokus på forbedring, er i sig selv en forbedring.

Nogle mennesker kan have tendens til at kritisere på en sådan måde, at lysten til at skabe forandring og innovation slås ihjel. Dette skal der slåes ned imod via feedback umiddelbart efter en sådan adfærd er set.

Sådan kan du skabe en mere innovation kultur
Der findes mange gode eksempler på virksomheder og ledere, som er gode til at skabe en innovativ kultur. En af disse er Sir Richard Branson, som er indehaver af Virgin Group. Han forlanger, at medarbejderne kommer med nye ideer og fører dem ud i livet.

Start en proces i virksomheden med læring og innovation som tema.

Brug disse punkter som kan føre frem mod en mere innovativ kultur:

  • Skab forståelse for, hvad innovation er, og hvorfor det er så vigtigt.
  • Skab fælles holdning til, hvordan det kan lade sig gøre at være mere innovative i hverdagen.
    Gør det enkelt og jordnært.
  • Aftal i hvilke tilfælde, man blot gennemfører en ide, og hvornår det skal drøftes med andre.
  • Giv ros, når en medarbejder gennemfører eller foreslår ændringer – og giv også feedback, når nogen har en adfærd, som ødelægger den innovative kultur.

Vi kan hjælpe dig til at skabe en lærende og innovativ kultur, hvor din virksomhed udnytter de menneskelige ressourcerne på den bedst mulige måde. Kontakt os på 3049 2272 eller send en mail til kontakt@insourze.com og hør nærmere.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen