Lederudvikling med udgangspunkt i deltageren

Alt for ofte generaliseres behovene hos den enkelte leder, og derfor anvendes standardkurser til lederudvikling. Skal lederudvikling virke, skal det imidlertid have direkte sammenhæng med hverdagen, så det skaber konkret værdi for både deltageren og virksomheden. Læs om InSourzes tanker med den udbudte lederudviklingsproces.

Lederudvikling som en proces
Vi tager det udgangspunkt, at lederudvikling er en proces – ikke et kursus. Det handler ikke om at komme på skolebænken og få en række principper og modeller præsenteret. Derimod er det vigtigt at forstå sine opgaver som leder, at forstå hvordan de løses bedst – og så komme i gang med at løse dem.

Vi angriber dette ved hjælp af 5 overordnede principper:

  • Projekt: Den enkelte deltager skal i løbet af lederudviklingsprocessen gennemføre et projekt i virksomheden, som har større værdi end processens pris.
  • Aktuelle temaer: Før hver samling sender den enkelte deltager en kort beskrivelse af, hvad der arbejdes med på jobbet, og hvad der er behov for at fokusere på workshoppen.
  • Enkelhed: Der arbejdes med enkle værktøjer, som gør det nemt for deltagerne at komme i gang med at bruge dem, og de dermed giver værdi med det samme.
  • Aktiv deltagelse: Deltagerne bruger hinanden på og imellem workshops til at løse deres opgaver.
  • Opfølgning: Der følges op på deltagernes mål og delmål, ligesom der løbende spørges ind til indsatserne i dagligdagen.

Ændring kræver motivation og træning
Indlæring foregår i 4 faser – her vist med eksemplet ”at cykle”:

1. Ubevidst Inkompetence:

2. Bevidst Inkompetence:

3. Bevidst Kompetence:

4. Ubevidst Kompetence:

Jeg ved ikke, hvad en cykel er

Jeg ved, at jeg ikke kan cykle

Jeg kan cykle, men jeg skal fokusere for at gøre det.

Jeg cykler uden at tænke over det

Det er relativt nemt, at flytte mennesker fra niveau 1 til niveau 2. Men herfra bliver det noget sværere, og det kræver træning, træning og træning. Derfor skal der være tid til at træne. Men der skal også skabes motivation hos den enkelte deltager for at bruge den energi, der skal til for at ændre måden at arbejde på.
Hele lederudviklingsprocessen er bygget op omkring dette og skaber motivation for at lære og ændre arbejdsform.

Alle ledere skal trænes i at lede
Ledere skal have indsigt, forståelse, værktøjer og træning. Vælg åbne kurser – f.eks. det InSourze udbyder, hvor ledere fra andre virksomheder deltager, eller vælg et lukket kursus tilpasset din virksomhed med fuldt fokus på både deltagernes og virksomhedens behov.

Således sker udvikling af lederkompetencer samtidig med, at der skabes værdi.

For yderliger information kontakt os på tlf: 3049 2272 eller klik her.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen