Mange jobansøgere = vanskeligere og tidskrævende udvælgelse

Et forkert valg kan koste dyrt
Vi ved at det er dyrt at vælge den forkerte medarbejder. Enten beholder du medarbejderen, og der skabes i en periode dårligere resultater, end du ellers havde mulighed for. I værste fald må du afskedige medarbejderen, hvormed du har spildt både penge og tid, og hele rekrutteringsprocessen må gå om igen. Med afsæt i førnævnte skal der være stort fokus på at vælge den rigtige medarbejder.

Måske kan du noget af processen selv
Hvis det er relativt nemt at finde kvalificerede medarbejdere, kan I måske klare dette selv. Kan I udarbejde en kvalificeret annonce, som henvender sig til de rigtige kandidater, og kan I finde relevante medier at annoncere i, vil det være fornuftigt at gøre dette selv.

Det kræver lidt mere at udvælge de rigtige blandt ansøgerne, da der kan være mange at vælge imellem, og der er risiko for at vælge de gode fra. Har I imidlertid trænede medarbejdere med erfaring i udvælgelsesproceduren, dertil en god rekrutteringsproces, kan I også selv klare dette.

Ved samtaler med kandidater skærpes kravene til de, som gennemfører samtalerne. De skal være fokuserede og have de rette værktøjer. De skal skabe et godt samtalemiljø, samtidig med at de skal have dyb indsigt i kandidatens kompetence og personlighed. Det er i denne udvælgelsesproces der er behov for en ekstra fokus og opmærksomhed.

Ved screening opnås det sidste check
For at supplere jeres interviews, tilbyder vi et sidste check af de kandidater, som I mener, er inden for rammerne af jeres ønsker og krav.

I udvælger et antal kandidater, som vi gennemfører et interview med. På interviewet danner vi os et indtryk af kandidaten i forhold til det job, som de er i betragtning til. I jeres udvælgelse har I haft fokus på fagligheden. Vi har specielt fokus på kandidatens personlighed, motivation og værdier.

Før interviewet bliver kandidaten bedt om at svare på et webbaseret spørgeskema, som danner grundlag for en personprofil. Denne personprofil bliver kandidaten præsenteret for under interviewet, og resultatet af profilen gennemgås.

Efter samtalen med alle udvalgte kandidater udleveres personprofilen til jer. Endvidere får I en mundtlig uddybning af kandidatens personlighed, og vi drøfter de forskellige kandidater i forhold til hinanden.

På denne måde opnås en høj kvalitet i den vigtigste og mest krævende del af rekrutteringsprocessen – nemlig den endelige udvælgelse af kandidaten.

 

Screening – meget for lidt
Når I selv forestår rekrutteringen, anbefaler vi, at der altid anvendes screening fra en ekstern konsulent, som er ekspert i interviews og brug af personprofiler. Det er en meget lille ekstra omkostning og lille ekstra anstrengelse i forhold til vigtigheden af at vælge den rigtige kandidat.

Ønsker du at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe kvalitet i din rekruttering, kan du kontakte os på tlf. 3049 2272 eller sende en mail til kontakt@insourze.com

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen