Sådan gør du teamet mere effektivt

De fleste har hørt udtrykket: 2+2=5. Dette udtryk beskriver at den samlede effektivitet stiger når man er flere personer. Dog er det ikke selvsagt at effektiviteten stiger, bare fordi der kommer flere personer ind i teamet. I denne artikel vil jeg kort beskrive, hvordan du effektivt kan igangsætte teamudvikling, så både dine medarbejdere og din virksomhed kan nyde godt af det og så 2+2 rent faktisk bliver 5.

Kendskab
Alle i et team bør kende hinanden godt. Jeg oplever ofte en person udbryde: ”Gud, det vidste jeg ikke om dig”, selvom de 2 har været kolleger i længere tid.
Hvis kendskabsgraden mellem teamets medlemmer er lille, kan der ofte opstå misforståelser og effektiviteten i teamet daler – derfor er kendskab en vigtig del af teamarbejdet.
Når teamets medlemmer opnår større kendskab til hinanden, giver det bl.a. disse fordele:

 1. Øget tillid – hvilket betyder, at der er mindre usikkerhed omkring en kollegas intentioner. Hvis der f.eks. er optræk til uenighed, vil den enkelte tænke: ”Hvad mon jeg har misforstået, siden vi har denne uenighed”. Hvorimod han ved lavt kendskab måske vil tænke: ”Hvad er der galt med ham?”
 2. Større forpligtigelse – hvilket betyder at når en kollega sender en opgave videre til en anden, tænker man i større udstrækning på, at man selv skal have gjort sin del af opgaven ordentlig færdig, og det skal være nemt for kollegaen at tage over. Der vil også være større interesse for at hjælpe hinanden.
 3. Hensigtsmæssig fordeling af opgaverne. Både faglige kompetencer, personlighed og interesser er her i spil. Der vil være fokus på, hvem der er bedst til at løse en konkret opgave, og hvem der er mest motiveret for den – fremfor fokus på, hvem der plejer at løse opgaven.

Det er vigtigt, at der samtidig er fokus på, at arbejdet med teamets udvikling foregår i den rette ånd. Derfor skal både introduktion og gennemgørelse af indsatsen være godt planlagt.

 

2+2 bliver til 5
For at arbejde mest effektivt med teamudvikling anbefaler jeg, at der tages udgangspunkt i teamets personligheder.

Vi har alle forskellige personligheder, og vi opfatter af og til en situation på en anden måde end vores kollega. Derfor er det vigtigt, at skabe en forståelse for, at der kan være flere opfattelser af konkrete situationer – der er ingen, som har al viden i verden, og derfor kan ingen  være sikker på at have den bedste løsning. Teamet skal hermed forstå, at det er godt at høre andres synspunkter, og at der er flere måder hvorpå teamet kan nå de fastlagte mål.

Processen indeholder 3 trin:

 1. En grundlæggende forståelse af menneskers forskellighed.
  Der arbejdes med 4 arketyper baseret på en god og pædagogisk personprofil.
  Jeg anbefaler Adfærdsprofilen, som med sine farvekoder er enkel og effektiv at anvende.  Disse farvekoder gør det nemt at forstå og alle vil hurtigt få indsigt i hvem de selv er, hvem deres kollegaer er, og hvad disse forskellige personligheder betyder for det indbyrdes samarbejde i teamet.
 2. Arbejde konkret med personprofilernes indhold på forskellige vis.
  Der skal skabes forståelse for teknikken bag profilen, så der er tillid til, at vurderingen er fornuftig. Det bør sikres, at den enkelte er tilfreds med sin egen profil, og at evtuelle spørgsmål er besvaret.
 3. Forholde sig til sig selv og de øvrige teammedlemmer.
  Det enkelte team-medlem forholder sig til sig selv, baseret på workshoppen og det som står i Adfærdsprofilen. Dette ved at arbejde selvstædigt, parvis eller i grupper med forskellige opgaver.
  Endvidere præsenterer den enkelte sig selv overfor de øvrige. At sætte ord på sin egen personlighed danner grundlag for et bedre kendskab og er samtidig med til at de andre medlemmer i teamet, får en autentisk oplevelse af deres kollega.

Der er mange muligheder for at arbejde videre herfra. For eksempel ved at arbejde med identifikation af andres personlighed, kommunikation, feedback, reaktioner under pres. En anden mulighed er at teamet arbejder med konkrete processer, for at aftale strategier, planer eller indsatser for videre udvikling af teamets effektivitet.

Dette besluttes ud fra de konkrete behov teamet har.

Kontakt mig for yderligere information på tlf. 3049 2272 eller klik her.

 

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen