Teamudvikling er et ledelsesansvar

Vi vil alle gerne være sammen med mennesker, vi kan lide. Det gælder på jobbet som i privatlivet.

Skab godt kollegaskab
Derfor er det vigtigt at skabe grobund for godt kollegaskab i virksomheden, så medarbejderne ikke kun kommer på arbejde for at udfylde tiden, men kommer med engagement, glæde og godt humør.

Alt efter virksomhedens størrelse kan teamet være alle i virksomheden eller et mere afgrænset team. Det vigtigste er, at alle har det godt med de fleste, og gerne at de har et tættere forhold til enkelte kolleger.

Gennemfør indsatser der skaber netværk på tværs
Indsatser for teamudvikling kan have forskellig karakter, men det vigtigste er, at det fører virksomheden mod sine overordnede mål.

Derfor skal det sikres, at der gennemføres gode arrangementer, som knytter netværk på tværs af teamet, men det skal samtidig give værdi.

Det er ganske normalt at gennemføre 2-4 årlige virksomhedsarrangementer. Det være sig større arrangementer som julefrokost eller sommerudflugt, eller en bowlingaften eller fælles tur til en håndboldkamp.

Disse arrangementer har en generel positiv virkning og er efterhånden noget, som opfattes naturligt – dvs. at mange vil finde det mærkeligt, hvis sådanne ikke afholdes. Typisk vil virksomheden betale en del af udgiften, hvilket ofte også forventes af medarbejderne.

Undgå faste indsatser for teamudvikling – forandring fryder
Når sådanne aktiviteter bliver en fast aftale, har det ofte en mindre værdi. Derfor skal indsatsen for teamet styres på lige fod med andre væsentlige indsatser i virksomheden. Og forandring fryder – også her.

Lad indsatserne understøtte virksomhedens udvikling
Vi anbefaler, at man som et led i virksomhedens overordnede planlægning for året indarbejder teamudviklingsarrangementer. Der udarbejdes mål for indsatserne og lægges et budget.

Mange virksomheder har en aftale om, at de indbetaler til personaleforeningen. Ofte et beløb tilsvarende det, som alle medarbejdere indbetaler tilsammen. Herefter lader de personaleforeningen bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Det vil være bedre at styre indsatsen mere, så den understøtter virksomhedens udvikling.

Det behøver ikke være detailstyring, men det kan f.eks. være ved at aftale et tema for året, som går igen ved alle arrangementer.
Hvis f.eks. teamet er ”engagement”, kan man i forbindelse med turen til håndboldkampen drøfte, om det var det mest engagerede hold, som vandt – og hvorfor/hvorfor ikke? Eller stemme om kampens mest engagerede spiller.
Eller man kan til julefrokosten lave en engagements-quiz, som tager udgangspunkt i nogle sjove hændelser i hverdagen. Kun fantasien sætter grænser.

Teamudviklingsindsatser der kan forbedre samarbejdet i dagligdagen
Udover arrangementer som personaleforeningen står for, kan der med fordel iværksættes konkrete teamudviklingsindsatser. Disse skal have mere konkrete mål, og udover at skabe kendskab til skal de give viden og værktøjer, som kan forbedre samarbejdet i dagligdagen. Et tema kunne være at skabe større forståelse for hinandens forskellighed – og hvad det betyder for den enkeltes adfærd.

Ønsker du at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe engagerede medarbejdere, kan du kontakte os på tlf: 3049 2272 eller sende en mail til kontakt@insourze.com.

Med venlig hilsen

Kim Møller Rasmussen