VELKOMMEN TIL VÆKST

Hos InSourze har vi dygtiggjort og specialiseret os i bestyrelsesarbejde med fokus på at optimere og styrke virksomhedens vækstmuligheder.
Vi har sammensat en række målrettede ydelser, der kan hjælpe din virksomhed til vækst.

 

Bestyrelse: Vi indgår i bestyrelsen eller hjælper den siddende bestyrelse, så virksomheden udvikler sig i bedst mulige retning. Vores bestyrelseskonsulenter udvikler professionelt bestyrelsesarbejde og bringer stor viden og erfaring med i arbejdet. Ejerens vision er vores mål, og vores ambition er at være ejerens Trusted Business Advisor.

Forretning: Vi skaber vækst af forretningen i samspil med ledelsen og den øvrige organisation. Vi sikrer, at den fremtidige strategi fastlægges, og at planen for at nå målene er gennemtænkt. Vi har stort fokus på kunderne – i Danmark som i udlandet, da salget for langt de fleste er en væsentlig parameter for at opnå succes. Når tiden er kommet til, at virksomheden skal overgå til en ny ejer, sikrer vi en overgang, der tager hensyn til både den hidtidige og nye ejer.

Organisation: Vi har fokus på de mennesker, som skal sikre virksomhedens succes. Vi skaber overblikket over organisationen, og hvad der skal til for at understøtte forretningen. Vi har i særlig grad fokus på ledelse, som er den største enkelte faktor med indflydelse på organisationen. 
Er der behov for at supplere organisationen med ledere eller specialister, sikrer vi, det rigtige match imellem kandidat og virksomhed.

Har du lyst til at vide mere?

På LinkedIn kan du løbende blive opdateret, følge med i diskussioner eller starte dem selv.

Følg os på LinkedIn