FORRETNINGSUDVIKLING OG SIKRING AF FREMTIDIG VÆKST

Læs om, hvordan Geovent, en virksomhed i ventilationsbranchen, igangsatte nye initiativer til at sikre fremtidig vækst og værdi, baseret på deres kernekompetencer.

Geovent har i gennem mange år haft succes, men ejerne ville gerne videreudvikle virksomheden. De oplevede, at de ikke udnyttede virksomhedens potentiale og ikke var i stand til at fokusere nok på den strategiske udvikling.

InSourze var tovholder på et ambitiøst strategisk udviklingsprojekt, hvor udgangspunktet var ejernes ønsker til deres egen rolle og til virksomhedens udvikling.
En større undersøgelsesfase inkluderede en række interviews og drøftelser med ejerne, interviews af kunder, workshop med og evaluering af bestyrelsen, interviews af samt 2 workshops med alle medarbejdere.

På baggrund heraf udarbejdedes en strategisk analyse, og en række forskellige strategiske alternativer blev  drøftet.

Det endelige valg faldt på en strategi, som øger Geovents internationale salg baseret på de kernekompetencer, som hidtil havde givet Geovent succes. Strategien er fokuseret og ambitiøs – men også opnåelig.

For at sikre gennemførelse af planen blev vision, mål, strategi og planer dokumenteret i en samlet forretningsplan. Endvidere blev en opfølgningsplan lavet, så der følges op af både bestyrelsen og af ledelsen. Opfølgningsmøder med InSourze er ligeledes en del af planen.

Selve planen blev inddelt i 3 faser:

  1. Opstart
  2. Forandring
  3. Konsolidering

På denne måde sikres en rolig opstart med rigelig information til medarbejderne.
En forandringsfase hvor bl.a. ansættelser og ibrugtagning af nye lokaler var væsentlige elementer. Og en konsolideringsfase, hvor den nye måde at arbejde på bliver normal – og gør klar til næste forandringsproces.

Ikke alle resultater er kommet endnu, men Geovent følger planer og budgetter som forventet, og arbejdet imod at den internationale styrkelse af markedspositionen er godt i gang.

Om samarbejdet med InSourze udtaler direktør Thomas Molsen: ”Det har været værdifuldt med InSourze som sparringspartner og tovholder i processen. Vi har fået en strategisk plan, der er til at arbejde med, og vi udvikler forretningen, som vi havde håbet på – til glæde for vores kunder, vores medarbejdere og for os som ejere.”

Læs mere om Geovent ved at trykke her.