SIKRING AF VIRKSOMHEDENS FREMTID

Læs om, hvordan Uni-El, en mellemstor virksomhed blev generationsskiftet og fik sikret en succesfuld overdragelse mellem den tidligere og de nye ejere. Få idéer til at forberede dig selv og din virksomhed på et generationsskifte.

Uni-El er en produktionsvirksomhed med 30 medarbejdere, som fik hjælp til at generationsskifte virksomheden, da ejeren ikke ønskede at videreføre virksomheden pga. sin alder. Til denne proces blev der anvendt ”Management Buy-in” (MBI), hvor to personer, med ledererfaring fra andre virksomheder, købte virksomheden.

Processen startede ved at indehaver og InSourze i samarbejde fastlagde en plan for gennemførelse af generationsskiftet.

Fase 1, havde fokus på nuværende indehaver. Forventninger til generationsskiftet blev fastlagt, tiden efter et generationsskift blev drøftet igennem, og krav og ønsker til MBI-kandidaternes profil blev fastlagt.

Fase 2, havde fokus på Uni-El. Uni-Els situation internt og eksternt blev undersøgt, og en forretningsplan for tiden efter et generationsskifte blev udarbejdet. Dette inkluderede budget og handlingsplan, samt en kort præsentation af Uni-El til anvendelse overfor potentielle købere.

Fase 3, havde fokus på at finde det rette køberemne. Kontakt til en lang række potentielle kandidater blev taget fra InSourzes side. Enkelte fik mulighed for at møde Uni-Els indehaver.
Nogle kandidater faldt fra af forskellige årsager, men efter et stykke tid kom et team på 2 dygtige erhvervsledere i spil.

Fase 4, havde fokus på fastlæggelse af vilkår for overtagelsen, og på at få aftaler udarbejdet og underskrevet. Involvering af relevante juridiske og økonomiske rådgivere var naturligt, og en aftale til alles tilfredshed blev indgået.

Fase 5, havde fokus på implementering af overdragelsen. De nye indehavere blev introduceret som hhv. direktør og leder i Uni-El. Endvidere blev et forløb igangsat for integration af de nye ejere, og teambuilding med nøglemedarbejdere.

I denne case blev løsningen at indehaver fortsatte i Uni-El på fastlagte vilkår. Hele processen er foregået til fuld tilfredshed for både sælger og købere.

”En af de positive ting m.h.t. arbejdet med Kim Møller Rasmusen og InSourze var i tiden efter generationsskiftet. Selvom Kims arbejde i princippet var fuldendt med underskrifterne på plads, lå det ham på sinde at følge projektet helt til dørs. Vi har nydt godt af nogle opfølgningsdage, hvor vi har fået udarbejdet personlighedsprofiler, som vi i fællesskab har gennemgået. På den måde har vi hurtigere lært medarbejderne at kende – og lige så vigtigt – medarbejderne har lært os at kende. Et kæmpe plus for medarbejderne, for os som de nye ejere, og dermed også for virksomheden.” – Morten Frank Mogensen, Uni-El

Disse 5 faser repræsenterer InSourzes koncept for generationsskifte. Konceptet egner sig bedst til virksomheder som sælges til MBI kandidater. Dvs. personer, som gerne vil være selvstændige, men fremfor selv at starte fra bunden, køber de sig ind i en eksisterende virksomhed.

Læs mere om Uni-El ved at trykke her.