Strategiproces hos bestyrelsen i GF forsikring, Viborg

Som en del af arbejdet med udvikling af forretningen, har GF, Viborg, udvidet sin bestyrelse. Endvidere har de ønske om at skabe en ny strategi. For at understøtte dette har InSourze faciliteret en kort og effektiv strategiproces, baseret på forudgående analyse og planlægning. Alt sammen i tæt samarbejde med GF Viborgs forretningsfører, Stig Lindenstrøm.

Efter processen udtalte Stig Lindenstrøm:  ”Tak for en rigtig fin faglig og stringent proces, som blev styret med tilpas balance imellem rummelighed og stringens. Udbyttet er fuldt tilfredsstillende for os, og giver os et solidt grundlag for vores videre arbejde med udvikling af afdelingen.”  

GF forsikring er et professionel forsikringsselskab, som lokalt er organiseret som foreninger hvor medlemmerne er kunder. I Viborg er foreningen stærk og har stort potentiale, hvilket der er ambitioner om at udnytte.

Læs mere om GF Forsikring ved at klikke her.