GODE RÅD

Salget af din virksomhed – er en menneskelig proces. Allerede nu har du måske gjort dig nogle tanker om hvornår din virksomhed skal sælges og ikke mindst hvordan?
Hos InSourze har vi erfaring med at hjælpe virksomhedsejere videre i salgsprocessen – fra tanke til handling og til salget er gennemført.
I det følgende, vil du få flere gode råd om, hvilke overvejelser, du skal gøre dig i forbindelse med salget af din virksomhed.