BESTYRELSESKURSER

Få evalueret bestyrelsen og få sikret et solidt grundlag for videre udvikling af bestyrelsens arbejde.