BESTYRELSESUDDANNELSE

Kend bestyrelsens ansvar og få værktøjerne til at udføre erhvervet som professionelt bestyrelsesmedlem.